Actueel
Studiedag Margarete Susman

Religieuze en politieke werelden met elkaar verbonden.

16 juni 2014 van 10.30-16.30 uur.
Stichting PaRDeS, Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam

Margarete Susman (1872-1966) behoort tot de grote joodse denkers van de twintigste eeuw. Zij is een uiterst geëngageerd denker en verbindt religieuze en politieke werelden met elkaar. Zij had contact met de dialogische denker Martin Buber, de anarchist Gustav Landauer, Franz Rosenzweig, Ernst Bloch en Georg Simmel en stond in het brandpunt van de culturele Renaissance van het jodendom aan het begin van de 20 eeuw. Een belangrijke rol in haar denken speelt Spinoza die toen ter tijd in Nederland nog alleen in vrijdenkerskringen was doorgedrongen, maar in Duitsland een belangrijke rol had gespeeld in het debat over pantheïsme. Susman heeft zich beziggehouden met revolutie, vrouwen-emancipatie, de verhouding tussen religie en politiek en niet in de laatste plaats met de verhouding jodendom-christendom
De bekende liberale rabbijn dr. Elisa Klapheck, woonachtig in Frankfurt anMain, maar regelmatig in Nederland, heeft nu de eerste omvattende biografie van deze veelzijdige persoonlijkheid geschreven, waarop ze tevens is gepromoveerd. Pardes heeft haar bereid gevonden om een studiedag over Margarete Susman te leiden, waarop zowel over haar werk als vanuit haar werk zal worden gestudeerd. Prof. dr. Marcel Poorthuis zal de relatie tussen Susman en Martin Buber nader belichten. Ook de betekenis van Spinoza in haar werk zal aan bod komen.

Deelname aan deze dag bedraagt 25 euro, voor studenten op vertoon van collegekaart 10 euro.
Koffie, thee en lunch zijn voor eigen rekening. Er kan desgewenst gebruik gemaakt worden van het restaurant op biologische basis in De Nieuwe Poort.

Meer weten? Bel: 035-6835437 of mail met m.j.h.m.poorthuis@uvt.nl

De cursus wordt gegeven in de nieuwe locatie van de Stichting PaRDeS, Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam, 020-845 5808, info@stichtingpardes.nl. Opgave verplicht, vóór 15 mei 2014 bij info@pardes.nl. Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op www.stichtingpardes.nl.